Wójt Gminy Gołcza podpisuje umowę na wykonanie projektu planu za 67 650 zł

Dnia 11 listopada Wójt Gminy Gołcza podpisuje umowę z firma 4GIS na wykonanie projektu planu miejscowego za co wszyscy mieszkańcy gminy zapłacą 67 650 zł.

koszt umowy

 

Dlaczego została wcześniej rozwiązana umowa z Autorską Pracownią Projektową która wykonała projekt planu. Urząd Gminy otrzymał opinie i uzgodnienia projektu ZMPZP zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z czego wynika ta niegospodarność?? i dlaczego na wyłożenie nowego projektu planu zaczekamy do lipca?

terminy

 

 

Koszt rozwiązania umowy z Autorską Pracownia Projektową Jerzy Wowczak wyniósł 12300 zł/brutto!!!

Pismem z dnia 28 stycznia 2014 r. Wójt Gminy Gołcza informuje Stowarzyszenie ,,Stop planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminie Gołcza” że koszt rozwiązania umowy z Autorską Pracownia Projektową Jerzy Wowczak wyniósł 12300 zł/brutto!!!

Dlaczego rozwiązano umowę  skoro w tym samy piśmie Wójt informuje że współpraca została zakończona po otrzymaniu opinii oraz uzgodnień projektu ZMPZP zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

rozwiązanie umowy a pracownią

 

Czytaj więcej: 17.01.2014

Dlaczego Urząd Gminy w Gołczy rozwiązuje umowę na wykonanie projektu planu???

Dlaczego dnia 13 listopada Została rozwiązana umowa na podstawie której trwały prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gołcza skoro w listopadzie trwało już opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

rozwiązanie umowy

 

Czytaj więcej :5.12.2013 5.11.2013

Termin wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu do publicznego wglądu został zaplanowany na miesiąc październik 2013 r.

Stowarzyszenia ,,Stop planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminie Gołcza,, kilkakrotnie pytało Wójta Gminy Gołcza kiedy będzie wyłożony do wglądu projekt planu miejscowego. W piśmie z dnia 29 sierpnia 2013 r. byliśmy zapewniani że nastąpi to w październiku 2013. Mamy kwiecień i jeżeli dojdzie do kolejnego referendum może się okazać że nie zobaczymy projektu planu bez wiatraków.  Czytaj cały tekst:29.08.2013

bez tytułu

Wójt Gminy Gołcza wyraża zgodę na dwa wiatraki.

2w2w2wWójt Gminy Gołcza samowolnie pismem z dnia 30.07.13 wydał zgodę na wprowadzenie do planu dwóch turbin wiatrowych pomimo wcześniejszych deklaracji że uznaje wyniki referendum. Po interwencji Stowarzyszenia turbiny zostały wykreślone z projektu planu miejscowego.

Wszystkie te działania maja na celu opóźnienie w procedurze planistycznej aby mogło dojść do kolejnego referendum.2w

 

2w2w

Czytaj więcej pismo : 30 lipiec 2013.

Przewodniczący Rady uznaje za bezpodstawne podjecie uchwały zgodnej z wynikiem referendum z dnia 21 kwietnia 2013

 

HaveWindmiel

Stowarzyszenie ,,Stop planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej w gminie Gołcza’’ wielokrotnie zwróciło się z prośbą do  Pana Andrzeja Dziubki o podjęcie przez Radę Gminy w Gołczy uchwały zgodnej z wynikiem referendum.

Podobnie jak Wójt Lesław Blacha również i Przewodniczący Rady uznał nasze prośby za bezpodstawne.

 

Czytaj dalej. 26 lipiec 2013 , 5 listopad 2013

Od kwietniowego referendum minęło już ponad 11 miesięcy . Wójt Gminy Gołcza nie zrobił nic aby uszanować wole mieszkańców!!

private_eye1

Deklaracje pisemne i ustne wójta Lesława Blachy o uznaniu referendum w praktyce nie przełożyły się na żadne działanie aby uszanować wolę mieszkańców .

Czy wiesz że:

-pomimo wielokrotnych pism i monitów nie została podjęta  jakakolwiek uchwała zgodna z wynikiem referendum.

Poniżej załączamy cześć oficjalnych pism które kierowaliśmy do Wójta Lesława Blachy od czasu referendum.

Jak łatwo z nich wywnioskować wszystkie działania prowadza do niewprowadzenia zmian do studium i wcześniejszych uchwał dopuszczających turbiny wiatrowe, tak aby po kolejnym referendum można było zatwierdzić plan miejscowy z wprowadzonymi turbinami.

CZYTAJ WIĘCEJ  30 kwiecien 2013 26 lipiec.2013

Wójt Gminy Gołcza odmawia podjęcia uchwały wprowadzającej do projektu planu minimalna odległość od turbin wiatrowych.

Scotland_bloe

W lipcu 2013 r. Stowarzyszenie ,,Stop planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej w gminie Gołcza’’ zwróciło się z prośbą do Wójta Lesława Blachy o podjęcie uchwały przez Radę Gminy w Gołczy  mówiącej o zakazie budowy (stawiania) pojedynczej turbiny wiatrowej bliżej niż 2000 m. od zamieszkałych budynków.

Jak wszystkie dotychczasowe pisma również i to zostało uznane za bezprzedmiotowe. Podjecie jakiejkolwiek uchwały w temacie odległości, pokrzyżował by ściśle wyznaczony plan doprowadzenia do kolejnego referendum.

 

Czytaj wiecej.26 lipiec.. 2013

Do mieszkańców i właścicieli gruntów w Gminie Gołcza

Stowarzyszenie ,, Stop planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej

w gminie Gołcza’’ pragnie podziękować wszystkim uczestnikom niedzielnego referendum.

Tym którzy głosowali na ,,NIE’’ jak i tym którzy głosowali na ,,TAK’’.

Gdyby nie nasze wspólne głosy referendum było by nieważne.

Nadal tworzymy samorząd gminny i w ważnych dla nas sprawach podejmujemy demokratyczne decyzje.

 

Z wyrazami szacunku

Członkowie stowarzyszenia

Jan Słaboń.

 

 

 

 

 

Wiatraki na dziko

groessenvergleich

Źródło:www.wind-watch.org

W Polsce powstało, i wciąż powstaje, wiele przemysłowych farm wiatrowych. Tymczasem z powodu braku uregulowań prawnych w zakresie oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowych nie powinna powstać ani jedna. Choć urzędnicy, którzy wydawali i wydają pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych, powiedzą oczywiście, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem, jednak należałoby ich zapytać – z jakim prawem, skoro w Polsce jeszcze go nie ustanowiono. A jeżeli nie istnieją przepisy prawne regulujące inwestycje wiatrowe, to należy przyjąć, że wszystkie farmy wiatrowe, które w naszym kraju do tej pory zbudowano, powstały nielegalnie.

 

Czytaj więcej: http://www.naszdziennik.pl/ekonomia-gospodarka/30061,wiatraki-na-dziko.html