Archive for Publikacje na temat wiatraków

Wiatraki na dziko

groessenvergleich

Źródło:www.wind-watch.org

W Polsce powstało, i wciąż powstaje, wiele przemysłowych farm wiatrowych. Tymczasem z powodu braku uregulowań prawnych w zakresie oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowych nie powinna powstać ani jedna. Choć urzędnicy, którzy wydawali i wydają pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych, powiedzą oczywiście, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem, jednak należałoby ich zapytać – z jakim prawem, skoro w Polsce jeszcze go nie ustanowiono. A jeżeli nie istnieją przepisy prawne regulujące inwestycje wiatrowe, to należy przyjąć, że wszystkie farmy wiatrowe, które w naszym kraju do tej pory zbudowano, powstały nielegalnie.

 

Czytaj więcej: http://www.naszdziennik.pl/ekonomia-gospodarka/30061,wiatraki-na-dziko.html

 

Zielona energia – unijny przekręt

W tym roku przeciętna niemiecka rodzina trzy osobowa będzie musiała zapłacić dodatkowo 220 EURO więcej za prąd, by sfinansować infrastrukturę energii słonecznej i wiatraków.

 

Czechy wycofają dopłaty do energii odnawialnej

www.wind-watch.org

www.wind-watch.org

Czeskie państwo w 2014 zaprzestanie dotowania elektrowni słonecznych (energetyka wiatrowa ma tam marginalne znaczenie i już dawno podjęto decyzję o tym, by jej nie wspierać), a także wycofa się ze stałej, gwarantowanej ceny za „zielony” prąd.

Czytaj wiecej: http://www.wiadomosci24.pl/artykul/czechy_wycofaja_doplaty_do_energii_odnawialnej_237791.html#plus-779090

Sposoby na wiatrowy dyktat

 

evansvillesizecomparisonŹródło:www.wind-watch.org

Inwestorzy trafili w Polsce na absolutny chaos i bezwład prawny, z którego starają się wyciągnąć jak największe profity. Aby oszczędzić na infrastrukturze, farmy wiatrowe stawiane są przeważnie za blisko ludzkich siedzib. Umożliwia to sytuacja prawna, w której oprócz tzw. normy hałasowej nie ma żadnego innego kryterium decydującego o odległości wiatraków od zabudowań. Zresztą również to kryterium jest niezwykle ułomne, gdyż wyrażając zgodę na ulokowanie turbiny wiatrowej, powiedzmy, 200 m od domu, sanepid czy regionalna dyrekcja ochrony środowiska nie dysponują ujednoliconym systemem narzędzi pozwalających na weryfikację danych podawanych przez inwestora. A gdy już wiatraki stoją, dochodzi do takich „dziwnych” sytuacji, jak np. w Margoninie, gdzie jest zlokalizowanych blisko 100 elektrowni wiatrowych. Gdy mieszkańcy próbują wezwać komisję do zmierzenia poziomu hałasu, nagle elektrownie są wyłączane, co oczywiście uniemożliwia skuteczne zmierzenie hałasu.

Czytaj więcej:http://www.naszdziennik.pl/ekonomia-gospodarka/14385,sposoby-na-wiatrowy-dyktat.html

Opinia dotycząca zagrożeń związanych z eksploatacją i awariami turbin wiatrowych

 

awariaŹródło www.wind-watch.org.

Łopaty turbiny wiatrowej oraz gromadzące się na nich lód, śnieg lub inne osady przemieszczają się z ogromnymi prędkościami. W chwili odseparowania się od turbiny jakiegokolwiek elementu może on zostać odrzucony na znaczną odległość. W oparciu o podstawowe prawa fizyki stworzono model numeryczny pozwalający no obliczanie trajektorii lotu i maksymalnego zasięgu rzutu. Dla typowej turbiny o mocy kilku megawatów odłamki lodu o masach od kilku do kilkunastu kilogramów mogą być odrzucane na odległość ponad 700 m. Z analizy statystycznej wynika, że wbrew obiegowej opinii większość odłamków (o danej masie) oderwanych podczas pracy turbiny spada daleko od niej. W przypadku awarii polegającej na urwaniu się fragmentu łopaty lub rozpadu wskutek rozkręcenia się turbiny powyżej prędkości konstrukcyjnej – nie można wykluczyć ciskania odłamkami na odległości powyżej kilometra. Pożary turbin, wywołane przez uderzenia piorunów lub awarie aparatury, mogą podczas silnego wiatru spowodować zagrożenie w odległości nawet 10-krotnej wysokości turbiny. Wobec realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego związanego z eksploatacją i awariami turbin wiatrowych oraz brakiem jakichkolwiek uregulowań prawnych w Polsce w tym zakresie, konieczne jest ich jak najszybsze opracowanie i wdrożenie. Za obszar zagrożony należy uznać co najmniej teren o promieniu określonym przez maksymalny zasięg rzutu przy obrotach turbiny powodujących jej rozerwanie.

Czytaj więcejopinia-bezpieczenstwo-a-wiatraki-g-pojmanski

ELEKTROWNIE WIATROWE A ZDROWIE Wyniki międzynarodowych badań

Wyniki międzynarodowych badań oddziaływania na organizmy ludzkie
dźwięków niskich częstotliwości (<500Hz) (w tym infradźwięków <20 Hz)
generowanych przez turbiny wiatrowe,generowanych przez turbiny wiatrowe,
prowadzącego do bardzo poważnej choroby – patologii ogólnoustrojowej (vibroacoustic disease)

Czytaj wiecejhttp://stopwiatrakom.eu/wts/pliki/Wyniki_badan.pdf

Śmigło wpadło do ogródka!

Tony żelastwa z elektrowni wiatrowej poleciały między zabudowania wsi Teodorów

 

Czytaj więcejhttp://www.fakt.pl/Smiglo-wpadlo-do-ogrodka-,artykuly,65768,1.html

Energetyka wiatrowa a społeczności lokalne

Bardzo intensywna ekspansja energetyki wiatrowej na lądzie, w Europie i w Ameryce Pół-
nocnej, a w ostatnich latach w Chinach i Indii, napotkała zdecydowany opór części społeczno-
ści lokalnych, które nie zgadzają się na znaczne uciążliwości, na które są narażeni w związku
z rozwojem tej gałęzi przemysłu w ich małych ojczyznach.
Zasadnicze zastrzeżenia dotyczą niszczenia krajobrazu, emisji bardzo uciążliwego hałasu
i dźwięków o niskiej częstotliwości, w tym infradźwięków, efektów wizualnych tzw. migotania cieni, negatywnego wpływu na przyrodę. W wielu protestach mieszkańcy zwracają uwagę
na brak dostatecznych konsultacji społecznych i często wyrażają opinie o podstawowych brakach procedur demokratycznych.
Eksperci – specjaliści z zakresu medycyny, badający wpływ turbin wiatrowych, głównie
hałasu, zwracają uwagę na potrzebę prowadzenia bardziej dokładnych badań w tym zakresie,
ponieważ ich zdaniem, w wielu przeprowadzonych badaniach wpływ hałasu jest niedoszacowany i nie uwzględnia się czynnika medycznego.

Czytaj więcej:http://stopwiatrakom.eu/wts/pliki/ot-600.pdf