Oddziaływanie farm wiatrowych na środowisko naturalne i zdrowie człowieka

Udowodniono, iż przyczyną zespołu turbin wiatrowych są zmiany na
poziomie molekularnym w komórkach wywoływane przez infradźwięki”.
Ignorowanie ostrzeżeń o tych zagrożeniach, jeszcze raz to powtórzę,
płynących ze strony bardzo poważnych ośrodków naukowych musi
budzić uzasadnione zdziwienie i prowokować do zadawania pytań o
przyczynę takich postaw

Czytaj więcej:.prof-jurkiewicz-wiatraki-czerwiec2012 (1)