Do mieszkańców i właścicieli gruntów w Gminie Gołcza

Stowarzyszenie ,, Stop planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej

w gminie Gołcza’’ pragnie podziękować wszystkim uczestnikom niedzielnego referendum.

Tym którzy głosowali na ,,NIE’’ jak i tym którzy głosowali na ,,TAK’’.

Gdyby nie nasze wspólne głosy referendum było by nieważne.

Nadal tworzymy samorząd gminny i w ważnych dla nas sprawach podejmujemy demokratyczne decyzje.

 

Z wyrazami szacunku

Członkowie stowarzyszenia

Jan Słaboń.