Referendum gminne dotyczące lokalizacji farm wiatrowych

antywiatrak mW dniu 21 kwietnia 2013 w Gminie Gołcza odbędzie się referendum w sprawie lokalizacji farm wiatrowych.
Wspólnym wysiłkiem nie pozwólmy, aby jakość życia – nasza, naszych dzieci i wnuków się pogorszyła. By była taka sama
nad Dłubią, Szreniawą i Gołczanką.
Razem możemy nie dopuścić do dewastacji naszej Gminy na
dziesięciolecia. Jeśli nie zagłosujemy przeciwko wiatrakom zamiast
lasu będziemy mieli las betonowych monstrualnych turbin,
których nie da się skryć za żadnymi murami czy ekranami!!!