Energetyka wiatrowa a społeczności lokalne

Bardzo intensywna ekspansja energetyki wiatrowej na lądzie, w Europie i w Ameryce Pół-
nocnej, a w ostatnich latach w Chinach i Indii, napotkała zdecydowany opór części społeczno-
ści lokalnych, które nie zgadzają się na znaczne uciążliwości, na które są narażeni w związku
z rozwojem tej gałęzi przemysłu w ich małych ojczyznach.
Zasadnicze zastrzeżenia dotyczą niszczenia krajobrazu, emisji bardzo uciążliwego hałasu
i dźwięków o niskiej częstotliwości, w tym infradźwięków, efektów wizualnych tzw. migotania cieni, negatywnego wpływu na przyrodę. W wielu protestach mieszkańcy zwracają uwagę
na brak dostatecznych konsultacji społecznych i często wyrażają opinie o podstawowych brakach procedur demokratycznych.
Eksperci – specjaliści z zakresu medycyny, badający wpływ turbin wiatrowych, głównie
hałasu, zwracają uwagę na potrzebę prowadzenia bardziej dokładnych badań w tym zakresie,
ponieważ ich zdaniem, w wielu przeprowadzonych badaniach wpływ hałasu jest niedoszacowany i nie uwzględnia się czynnika medycznego.

Czytaj więcej:http://stopwiatrakom.eu/wts/pliki/ot-600.pdf