Wójt Gminy Gołcza obiecuje złote góry a nie posiada podstawowych wyliczeń z utraty subwencji wyrównawczych.

Stowarzyszenie zwróciło się z prośba do Wójta Gminy Gołcza o wyliczenie różnicy miedzy przychodem z planowanej farmy wiatrowej, a stratą w subwencji wyrównawczej.

Otrzymaliśmy wezwanie do uzupełnienia wniosku.

List intencyjny pomiędzy Gminą Gołcza a Finadvice został podpisany 21 września 2010 r a Urząd Gminy nadal nie posiada istotnych wyliczeń.

Może się okazać że po otrzymaniu obiecywanych 2-3mln zł. z podatku od elektrowni wiatrowej subwencje wyrównawcze zostaną obcięte nawet o 80%.

Czytaj więcej:13.03.2013