Wójt Gminy Gołcza obiecuje złote góry a nie posiada podstawowych wyliczeń z utraty subwencji wyrównawczych.

Stowarzyszenie zwróciło się z prośba do Wójta Gminy Gołcza o wyliczenie różnicy miedzy przychodem z planowanej farmy wiatrowej, a stratą w subwencji wyrównawczej. Otrzymaliśmy wezwanie do uzupełnienia wniosku. List intencyjny pomiędzy Gminą Gołcza a Finadvice został podpisany 21 września 2010 r a Urząd Gminy nadal nie posiada istotnych wyliczeń. Może się okazać że po otrzymaniu […]

Continue reading »
1 2