Dlaczego Urząd Gminy w Gołczy rozwiązuje umowę na wykonanie projektu planu???

Dlaczego dnia 13 listopada Została rozwiązana umowa na podstawie której trwały prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gołcza skoro w listopadzie trwało już opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

rozwiązanie umowy

 

Czytaj więcej :5.12.2013 5.11.2013