Przewodniczący Rady uznaje za bezpodstawne podjecie uchwały zgodnej z wynikiem referendum z dnia 21 kwietnia 2013

 

HaveWindmiel

Stowarzyszenie ,,Stop planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej w gminie Gołcza’’ wielokrotnie zwróciło się z prośbą do  Pana Andrzeja Dziubki o podjęcie przez Radę Gminy w Gołczy uchwały zgodnej z wynikiem referendum.

Podobnie jak Wójt Lesław Blacha również i Przewodniczący Rady uznał nasze prośby za bezpodstawne.

 

Czytaj dalej. 26 lipiec 2013 , 5 listopad 2013