Termin wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu do publicznego wglądu został zaplanowany na miesiąc październik 2013 r.

Stowarzyszenia ,,Stop planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminie Gołcza,, kilkakrotnie pytało Wójta Gminy Gołcza kiedy będzie wyłożony do wglądu projekt planu miejscowego. W piśmie z dnia 29 sierpnia 2013 r. byliśmy zapewniani że nastąpi to w październiku 2013. Mamy kwiecień i jeżeli dojdzie do kolejnego referendum może się okazać że nie zobaczymy projektu planu bez wiatraków.  Czytaj cały tekst:29.08.2013

bez tytułu