Wójt Gminy Gołcza odmawia podjęcia uchwały wprowadzającej do projektu planu minimalna odległość od turbin wiatrowych.

Scotland_bloe

W lipcu 2013 r. Stowarzyszenie ,,Stop planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej w gminie Gołcza’’ zwróciło się z prośbą do Wójta Lesława Blachy o podjęcie uchwały przez Radę Gminy w Gołczy  mówiącej o zakazie budowy (stawiania) pojedynczej turbiny wiatrowej bliżej niż 2000 m. od zamieszkałych budynków.

Jak wszystkie dotychczasowe pisma również i to zostało uznane za bezprzedmiotowe. Podjecie jakiejkolwiek uchwały w temacie odległości, pokrzyżował by ściśle wyznaczony plan doprowadzenia do kolejnego referendum.

 

Czytaj wiecej.26 lipiec.. 2013