Wójt Gminy Gołcza podpisuje umowę na wykonanie projektu planu za 67 650 zł

Dnia 11 listopada Wójt Gminy Gołcza podpisuje umowę z firma 4GIS na wykonanie projektu planu miejscowego za co wszyscy mieszkańcy gminy zapłacą 67 650 zł.

koszt umowy

 

Dlaczego została wcześniej rozwiązana umowa z Autorską Pracownią Projektową która wykonała projekt planu. Urząd Gminy otrzymał opinie i uzgodnienia projektu ZMPZP zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z czego wynika ta niegospodarność?? i dlaczego na wyłożenie nowego projektu planu zaczekamy do lipca?

terminy