Wójt Gminy Gołcza wyraża zgodę na dwa wiatraki.

2w2w2wWójt Gminy Gołcza samowolnie pismem z dnia 30.07.13 wydał zgodę na wprowadzenie do planu dwóch turbin wiatrowych pomimo wcześniejszych deklaracji że uznaje wyniki referendum. Po interwencji Stowarzyszenia turbiny zostały wykreślone z projektu planu miejscowego.

Wszystkie te działania maja na celu opóźnienie w procedurze planistycznej aby mogło dojść do kolejnego referendum.2w

 

2w2w

Czytaj więcej pismo : 30 lipiec 2013.